پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۲۴ شهریور, ۱۳۹۴

نخستین نشست شهرداران و مدیران مناطق تاریخی کشور با حضور مدیر گردشگری شهرداری مشهد برگزار شد

اولین نشست شهرداران و مدیران مناطق تاریخی کشور 18 لغایت 19 شهریور ماه در شهر تبریز برگزار گردید.

خواندن بیشتر »