آرشیو روزانه: ۲۱ شهریور, ۱۳۹۴

قابل توجه اعضای شورای شهر مشهد: رهبری مخالف ورود انگیزه های جناحی و حزبی در شوراها هستند

انگیزه های جناحی و حزبی، این شوراها را عرصه ی تاخت و تاز خود نکند.

خواندن بیشتر »