پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۲۰ شهریور, ۱۳۹۴

قابل توجه شورای شهر و مدیریت شهری مشهد: رهبری مخالف حقوق های گزاف و سفرهای خارجی غیر ضرور هستند

کارهایی‌ نظیر سفرهای‌ بیهوده‌، تجمل‌گرایی‌ و حقوق‌های‌ گزاف‌، خلاف‌ عدالت‌ است‌ و باید از آنها پرهیز کرد.

خواندن بیشتر »

مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد: دسترسی به مجتمع زیست خاور در برنامه‌ریزی‌های قطار شهری وجود ندارد

طبق کارشناسی‌های صورت گرفته ایجاد دسترسی مجتمع زیست خاور به ایستگاه قطار شهری دو نیم میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

خواندن بیشتر »