آرشیو روزانه: ۱۰ شهریور, ۱۳۹۴

سرابی تشریح کرد: ستادهای مشهد ۲۰۱۷ و وظایف آنها

سرویس فرهنگی: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: ورود جامعه دانشگاهی و نخبگان به مشهد ۲۰۱۷ باعث می شود سریعتر طرحهای این حوزه به نتیجه برسد. سید سعید سرابی در اولین جلسه کمیته آموزش و تحقیقات مشهد ۲۰۱۷ پایتخت فرهنگی جهان اسلام با بیان این مطلب افزود: …

خواندن بیشتر »