آرشیو روزانه: ۳ شهریور, ۱۳۹۴

قابل توجه مدیران شهری: بی برنامگی و شعارزدگی فضای مشهد در ایام دهه کرامت

به نظر می رسد مدیران فرهنگی شهرکه از قضا تجربه مدیریت شهری نداشته اند، کمترین نگاهی به پیشینه فضاسازی های اینچنینی در مشهد نداشته اند.

خواندن بیشتر »