آرشیو روزانه: ۱ شهریور, ۱۳۹۴

فاطمی: در هیچ یک از جلسات لابی گری برای انتخابات هیات رئیسه شورا شرکت نکردم/ انتقادات به عملکرد رئیس شورا باید در فضای صمیمی مطرح شود

انتخابات سال سوم هیات رئیسه شورای چهارم شهر مشهد 15 شهریور ماه 94 برگزار می شود.

خواندن بیشتر »