پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۲۲ مرداد, ۱۳۹۴

حامد مقدم: مدیریت شهری بودجه را بر اساس اولویت های مردم خرج نمی کند/ساخت مسجد وظیفه شهرداری نیست

مدیریت شهری بودجه مردم را بر اساس اولویت ها و خواسته های مردم خرج نمی کند و بخشی از این بیت المال در محل هایی هزینه می شود که اولویت مردم نیست.

خواندن بیشتر »