آرشیو روزانه: ۱۳ مرداد, ۱۳۹۴

ماجرای اختلاس در روزنامه شهرآرا روشن شد

اگر بخواهید سابقه اختلاس را در شهرآرا بررسی کنید متوجه خواهید شد که پنج سال یک فردی به عنوان پیمانکار برای آگهی های شهرآرا قرار داد می بندد.

خواندن بیشتر »