آرشیو روزانه: ۲۹ تیر, ۱۳۹۴

مرتضوی: امروز سرانه فضای سبز مشهد به ۱۲٫۵ متر مربع رسیده است

در ابتدای فعالیت مدیریت شهری جدید سرانه فضای سبز در شهر مشهد 11 متر مربع بود که با اقدامات صورت گرفته امروز سرانه فضای سبز مشهد به 12.5 متر مربع رسیده است و کمربند سبز نیز با قدرت و سرعت در شهر مشهد در حال احداث است.

خواندن بیشتر »