آرشیو روزانه: ۲۱ تیر, ۱۳۹۴

مرتضوی: تفکیک جنسیتی محل کار، از بزرگترین خدمات به پرسنل شهرداری مشهد بوده است

باید بستر منکر را بخشکانیم که در همین راستا تفکیک جنسیتی محل کار، از بزرگترین خدمات به بانوان و آقایان شاغل در شهرداری بوده است تا در معرض گناه قرار نگیرند.

خواندن بیشتر »