آرشیو روزانه: ۶ تیر, ۱۳۹۴

شورای شهر زنده، روابط عمومی زنده می خواهد/ مدیر آینده روابط عمومی چه ویژگی هایی داشته باشد؟

مطمئنا با تغییر مدیر روابط عمومی شورای شهر نباید انتظار زیادی از مسئول جدید داشته باشیم زیرا سطح مشکلات در این حوزه زمانی نمایان تر می شود که با تفکر سیستمی به موضوع نگاه کنیم.

خواندن بیشتر »