پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۲۵ فروردین, ۱۳۹۴

در صحن علنی شورای شهر مطرح شد/ ۷۰ تا ۸۰ دستگاه اتوبوس در توقفگاه‌های سازمان اتوبوس‌رانی مشهد بدون راننده وجود دارد

در شرایطی که این سازمان نیاز به وجود 3 هزار دستگاه اتوبوس دارد و تنها 2هزار دستگاه آن درناوگان مشغول فعالیت است.

خواندن بیشتر »