آرشیو روزانه: ۲۰ اسفند, ۱۳۹۳

عامری فرد در گفت و گو با مشهد تریبون:شهرداری در قلع برج باران با سعه صدر برخورد کرده است

پرونده برج باران در کمیسیون ماده صد مطرح شده و حکم قلع گرفته است اما این حکم تاکنون اجرا نشده و شهرداری با توجه به پیگیری های طرف مقابل با سعه صدر برخورد کرده است.

خواندن بیشتر »