آرشیو روزانه: ۱۰ اسفند, ۱۳۹۳

آیت الله علم الهدی:کنسرت، مطرب بازی است

روز جمعه گذشته کنسرت علیرضا قربانی خواننده سنتی در گلبهار با دستور دادستان چناران لغو گردید.و یک بار دیگر برگزاری یا عدم برگزاری کنسرت مسئله ای شد که در افکار عمومی بیش از گذشته مطرح شد.

خواندن بیشتر »