آرشیو روزانه: ۱۹ بهمن, ۱۳۹۳

گزارش تصویری روز سوم دوازدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد

از صبح ۱8 بهمن ماه ۱۳۹۳ دوازدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد با اکران فیلم “در دنیا تو ساعت چند است؟” به کارگردانی صفی یزدانیان وارد روز سوم خود شد.

خواندن بیشتر »