پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۱۵ دی, ۱۳۹۳

معدولیت عنوان کرد/دعوت از ۱۴۰ تن از استادان هنر مراکز آموزش عالی مشهد برای داوری آثار هنرمندان

معدولیت ضمن بیان اینکه امسال هیات انتخاب برای استقبال از بهار 94 وجود ندارد، افزود: داوری آثار دریک مرحله و توسط اساتید رشته های هنر مراکز آموزش عالی مشهد صورت می گیرد.

خواندن بیشتر »