آرشیو روزانه: ۱۲ آذر, ۱۳۹۳

معاون شهرداری سمنان:شهر مشهد پیشرفت های زیادی در حوزه خدمات شهری و امور فرهنگی داشته است

در مشهد پیشرفت های زیادی در حوزه خدمات شهری و امور فرهنگی صورت گرفته است اما در این مدت کم حضور در مشهد نمی توانیم به طور کامل از تجارب مدیریت شهری این شهر استفاده نماییم.

خواندن بیشتر »

روز دوم نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک مشهد

دومین روز از پنجمین نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک مشهد با حضور چند تن از اعضای شورای شهر مشهد و تعدادی از مدیران شهری سایر استان ها برگزار گردید.

خواندن بیشتر »