آرشیو روزانه: ۹ آبان, ۱۳۹۳

وحید جلیلی:جریانی متحجر در مشهد وجود دارد که أنـا رجـل می زنند

در کنار آن جریان الکی خوشی، جریانی متحجر وجود دارد که متاسفانه این جریان در مشهد انا رجل می زنند و در برابر جریان اسلام جبهه بندی کرده اند.

خواندن بیشتر »

حسین مسگرانی دبیر نمایشگاه کتاب مشهد: حضور کیفی مراکز دینی در نمایشگاه امسال چشمگیر بوده است

آستان قدس رضوی، مرکز مدیریت حوزه علمیه و مراکز دینی دیگر حوزه فعال و متفاوتی نسبت به سالهای گذشته در نمایشگاه داشته اند.

خواندن بیشتر »