آرشیو روزانه: ۲۷ مهر, ۱۳۹۳

بازدید هنرمندان مشهدی از برخی مراکز مدیریت شهری

به پیشنهاد مدیریت امور هنری شهرداری مشهد، تور نیم روزه آشنایی هنرمندان با پروژه های شهرداری مشهد برگزار شد که این موضوع با استقبال جامعه هنری مواجه گرید.

خواندن بیشتر »

برادران: شهرداری مشهد تنها سازمانی است که می‌تواند ۱۳۰۰ پروژه را به صورت یکپارچه مدیریت کند

محمد مهدی برادران در نشست خبری ارائه گزارش عملکرد یکساله شهرداری در حوزه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه تاکید کرد:شهرداری مشهد، به عنوان تنها سازمانی است که می‌تواند 1300 پروژه را به صورت یکپارچه مدیریت کند.

خواندن بیشتر »