آرشیو روزانه: ۲۸ شهریور, ۱۳۹۳

حال و هوای این روزهای شورای شهر با ترکیبی متفاوت در هیات رئیسه و کمیسیون ها

انتخابات هیات رئیسه فرا رسید و اتفاقاتی غیرقابل پیش بینی رخ داد. به نوعی که جناح حاکم بر شورا فرمان را از دست داد و در اقلیت قرار گرفت.

خواندن بیشتر »