آرشیو روزانه: ۱ شهریور, ۱۳۹۳

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی:برنامه ما تقویت کارگروه های شکل گرفته ذیل اتاق گفت و گو استاندار با اصحاب فرهنگ و هنر است

تاکنون دو جلسه استاندار با اصحاب فرهنگ و هنر برگزار شده است که قرار شد این نشست ها کاربردی بشود

خواندن بیشتر »

استاندار:ایجاد ارتباط نزدیک تر اهالی فرهنگ و هنر با دستگاه های اجرایی را دنبال می کنیم

گروه فرهنگی: امروز صبح نشست خبری استاندار خراسان رضوی در محل دفتر وی برگزار شد که در این نشست علیرضا رشیدیان  گفت: امسال توجه به مسائل فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی را از اولویت ها خود قرار داده ایم و به این موضوع توجه لازم داریم که استان خراسان رضوی …

خواندن بیشتر »

معاون استانداری خراسان رضوی: طرح مدیریت زمانی فعالیت های شهر مشهد برای شورای عالی ترافیک ارسال شده است

طرح مدیریت زمانی فعالیت های شهر مشهد بسیار مهم است که آن را برای شورای عالی ترافیک کشور هم ارسال کرده ایم.

خواندن بیشتر »