آرشیو روزانه: ۱۱ مرداد, ۱۳۹۳

مشهد ۱۴۰۴، زیارتی سیاحتی یا سیاحتی زیارتی؟/ مدیر امور گردشگری شهرداری مشهد: ایجاد بیش از حد مجموعه های سیاحتی کمکی به شهر مشهد نمی کند

امیدواریم تا در 1404 مشهد شهری زیارتی- سیاحتی و مذهبی معرفی شود نه سیاحتی- مذهبی و زیارتی

خواندن بیشتر »