پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۸ مرداد, ۱۳۹۳

چرا تاکنون صورت تأیید شده جامع درآمد و هزینه شش ماهه شهرداری مشهد منتشر نشده است؟

این در حالی است که در بند 10 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور این موضوع به صراحت بیان شده است.

خواندن بیشتر »

نشان یادبود پلنگ برفی ایران در نزدیکی کوههای آب و برق مشهد نصب می شود

مهدی عمیدی ملقب به پلنگ برفی ایران، هیمالیانورد برجسته، مستقل و تنها ایرانی است که توانسته قله اورست را بدون کپسول اکسیژن صعود نماید.

خواندن بیشتر »