آرشیو روزانه: ۲۴ خرداد, ۱۳۹۳

آنهاییکه هنر را برای هنر می خواهند بدانند

سرویس تئاتر:آنهاییکه هنر را برای هنر می خواهند بدانند که در گذشته هنر به چه صورتی عرضه می شده و عرضه می شود و هنرمندان چگونه زندگی می کردند و چگونه زندگی می کنند … زندگی هنرمندان هم به مانند اغلب مردم از فراز و نشیب هایی برخوردار بوده ، …

خواندن بیشتر »