آرشیو روزانه: ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۳

رامبد شکرابی:همه قصه های شاهنامه را خوانده ام/حدیث فولادوند:به عنوان یک ایرانی به فردوسی افتخار می کنم

در همین زمینه مشهد تریبون گفت و گویی کوتاه با این دو بازیگر مطرح در خصوص نمایشنامه "من همه مردگان بودم" و شخصیت فردوسی داشت.

خواندن بیشتر »