آرشیو روزانه: ۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۳

نخعی راد:در دوره گذشته شهرداری یک کارشناس ملک یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان در یک سال اجرت گرفته است

متاسفانه در دوره گذشته شهرداری مشهد اجرت های بسیار بالا و بدون منطقی به برخی از کارشناسان پرداخت شده است.

خواندن بیشتر »

پژمان فر:شورای شهر حقوق مشهد در خصوص درآمد حاصل از حامل های انرژی را از دولت استیفاء کند

نماینده مردم مشهد در خصوص موضوعات پیش آمده پیرامون بحث افزایش بهای استفاده از اتوبوس در مصاحبه ای با مشهد تریبون به اظهار نظر پرداخت.

خواندن بیشتر »