پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۳

نقاشان مشهدی با نمایشگاه “طبیعت” یاد استاد ترمه چی را زنده نگه می دارند

نمایشگاهی با عنوان "طبیعت" توسط جمعی ازنقاشان مشهد به یاد استاد طبيعت گراي نقاشي ((زنده ياد محمدحسين ترمه چي )) توسط گروه چارتاش برگزار می شود.

خواندن بیشتر »