پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۲۸ فروردین, ۱۳۹۳

استاد مهران صدرالسادات: نقاشی های دیواری امسال با فکر بهتری ایجاد شد

با توجه به نظرات مختلف در خصوص طرح استقبال از بهار امسال در شهر مشهد به سراغ دکتر مهران صدرالسادات یکی از متخصصین برجسته عرصه هنر شهر رفتیم.

خواندن بیشتر »