آرشیو روزانه: ۱۹ فروردین, ۱۳۹۳

تصاویر آخرین تمرین نمایش “علایم حیاتی در کره مریخ” قبل از اجرا

نمایش علایم حیاتی در کره مریخ به نویسندگی وکارگردانی صحرا رمضانیان 19 فروردین ماه آخرین تمرین خود رابرای آمادگی اجرای 20 فرودین به پایان رساند.

خواندن بیشتر »