پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۱۴ فروردین, ۱۳۹۳

دانشجویان دستگیر شده در مقابل کنسولگری پاکستان آزاد شده اند

برخی از منابع خبری از آزادی دانشجویان عضو تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که به دلیل برگزاری تجمع غیرقانونی و بدون مجوز در مقابل کنسولگری پاکستان بازداشت شده بودند، خبر دادند.

خواندن بیشتر »