آرشیو روزانه: ۲۱ اسفند, ۱۳۹۲

ورود ناگهانی کارگردان تارشیشه ای بر روی صحنه‎/حامد وکیلی: این دلش تنگ شده برای صحنه

تا اواسط نمایش پیش رفتیم که ناگهان کیوان صباغ کارگردان تار شیشه ای بر روی صحنه حضور یافت و با ابتکاری خارق العاده به هنرنمایی پرداخت.

خواندن بیشتر »