آرشیو روزانه: ۵ بهمن, ۱۳۹۲

جواد اشکذری : از نقد حمایت نمی شود، زیرا خروجی آن در آمار و جدول آرایی مدیران نمی گنجد

برای مسئولین ما نقد خیلی ضروری نیست. چون خروجی این جلسات در آمار و جدول آرایی مدیران نمی گنجد. به همین دلیل برای ما سرخوردگی ایجاد شد

خواندن بیشتر »