آرشیو روزانه: ۱۹ دی, ۱۳۹۲

فرزاد علوی: دبیرخانه فجر به آثار شهرستان توجهی ندارد

نمی توانم کار خودم را به لحاظ کیفی درجه بندی کنم. اما دبیرخانه فجر طی سال های گذشته ثابت کرده که به آثار شهرستان توجهی ندارد واین مسئله به ما اثبات شده است.

خواندن بیشتر »