پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۱۶ دی, ۱۳۹۲

آقای منتقد تئاتر، یک بار هم شما نقد شدید، لطفا بشنوید و به خبرنگار حمله نکنید

شما مدت ها است که نقد می کنید و همه این نقد ها را چه خوب و چه بد شنیده اند. حال که خبرنگار ایسنا بر شما نقدی صحیح وارد میکند، چه می شود که تاب نقد ندارید؟

خواندن بیشتر »