آرشیو روزانه: ۲ دی, ۱۳۹۲

نمایشنامه “شهادت یا یک کم آسایشی که داریم” در شنبه های خوانش‎

سرویس تئاتر: جلسه خوانش نمایشنامه “شهادت یا یک کم آسایشی که داریم” در سلسله جلسات تخصصی نمایشنامه خوانی شنبه های خوانش زیر نظر حسین وحدتی همراه با نقد وبررسی اثر برگزار می شود. نویسنده: تادئوش روژه ویچ – کارگردان: رضا درودی – خوانشگران: بنفشه انصاری-رضا درودی-حمیدرضا رحیمی-مهرداد صوابی فر روابط …

خواندن بیشتر »