آرشیو روزانه: ۱۲ آذر, ۱۳۹۲

سید محسن و تیمور، دو نمونه از بچه های پاک شده اسمال آباد مشهد / به امیدی پاکی محله اسمال آباد

سید محسن و تیمور به بچه های جمعیت و ما قول دادند که وقتی بیرون بیایند، تمام تلاش خود را جهت پاکی منطقه اسمال آباد به کار گیرند.

خواندن بیشتر »