آرشیو روزانه: ۷ آذر, ۱۳۹۲

دوره آموزشی راهبری در فضای مجازی برای فعالین سایبر مشهد آغاز گردید

امروز اولین جلسه از این دوره اموزشی در پلاک 90 خیابان گلستان شرقی برگزار گردید و دکتر نیکی ملکی در دو جلسه در خصوص فضای شبکه های اجتماعی مطالبی را برای شرکت کنندگان ارائه داد

خواندن بیشتر »