آرشیو روزانه: ۲ آذر, ۱۳۹۲

در کافه کتاب مشهد، هم می خورید و هم می خوانید!

با نگاهی به کتاب های روی میزتان از خوردنی ها غافل می شوید و خواندنی ها را می یابید. ممکن است انقدر محو کتاب شوید که حتی زمانی که برای شما منو را می آوردند متوجه نشوید !

خواندن بیشتر »

نمایشگاه بین المللی مشهد، نخستین نمایشگاه دارای استاندارد خدماتی کشور

شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد سالانه با برگزاری بیش از 50 عنوان نمایشگاهی، فعالترین مرکز نمایشگاهی کشور پس از تهران شناخته می شود

خواندن بیشتر »