آرشیو روزانه: ۶ آبان, ۱۳۹۲

مستند مصاف در دانشگاه فردوسی پخش و نقد شد/ از انتقاد به آهنگ گذاری مستند تا زیر سوال بردن کشف حقیقت توسط کارگردان

به طور کلی می توان گفت بخش مهمی از این مستند به تقابل نظرات و دیدگاه های آیت الله هاشمی رفسنجانی با مخالفان وی اختصاص دارد.

خواندن بیشتر »