آرشیو روزانه: ۵ آبان, ۱۳۹۲

یونس مسعودی : داوران مشهدی آبروی داوری ایران هستند/ محسن قهرمانی پاک است/ شهرداری و آستان قدس به ورزش قهرمانی ورود کنند

این داورها داورهای خوبی هستند و واقعا پاک هستند. داورهای مشهدی آبروی داوری ایران هستند. به نظر من محسن قهرمانی پاک است

خواندن بیشتر »