آرشیو روزانه: ۱۵ مهر, ۱۳۹۲

داستان هایی من باب باشگاه های بدن سازی شهرمون

گروه ورزشی : این بدن سازی هم تو شهر ما داستان هایی داره. اینا داستان هایی است که باید رفته باشی تو این باشگاه ها تا بفهمیشون ! این باشگاه هایی که شهریه اش سر به فلک می زنه و ثلث حقوق یک ماه من و تو روی همه ! …

خواندن بیشتر »